Bersama Kempen Perpaduan Madani
Bersama menyumbang tenaga ke arah kemenangan Harapan dan Perpaduan Madani